Newsletter subscription & archive

GDPR / Personal Data Protection / Håndtering af persondata

Håndtering af persondata

 

GDPR: Håndtering af persondata og videregivelse af data til statistiske og videnskabelige formål

Biopeople er et nationalt partnerskab under Uddannelsesministeriets ordning for landsdækkende innovationsnetværk, og Biopeople’s sekretariat har hovedforankring ved Københavns Universitet. Biopeople’s virke er støtte til innovationsfremme herunder brobygning mellem forskere og virksomheder.

Biopeople opbevarer data i CRM systemet Podio (CITRIX SYSTEMS DENMARK ApS). Biopeople anvender TYPO3 til udsendelse af nyhedsbreve m.v. Og endvidere opbevarer Biopeople data på drev/servere i regi af henholdsvis Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og Aalborg Universitetshospital (AAUH).

For alle rettigheder henvises i øvrigt til de generelle databeskyttelsespolitikker ved KU, AU og AAUH, idet Biopeople administrativt og juridisk er en del af disse offentlige institutioner. KU’s privatlivspolitik kan læses her: informationssikkerhed.ku.dk/persondatabeskyttelse/privatlivspolitik/

Ved kontakt med Biopeople gives samtykke til, at kontakt- og dialogoplysninger gemmes i Biopeoples CRM-system til brug for registrering af aktivitet, koordinering af videnspredning, arrangementer, statistik, rapportering etc. Ved deltagelse i arrangementer gives samtykke til at deltagerlister med kontaktoplysninger kan offentliggøres. Databehandling er nødvendig af hensyn til udførelse af Biopeoples opgave i samfundets interesse.

Biopeople og øvrige innovationsnetværk videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database. InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Deltagerlister etc. gemmes op til 7 år, hvorefter de slettes eller anonymiseres.

Biopeople sletter omgående dine personadata, hvis du henvender dig og ikke fremover ønsker at modtage fx nyhedsbreve fra os. Du kan altid få oplyst, hvilke persondata vi opbevarer om dig.

Biopeople kontakt vedr. spørgsmål om persondataforordningen / GDPR (General Data Protection Regulation): Direktør Per Spindler, mobil 28 75 65 72.

/Biopeople – Innovationsnetværket for bio- og life science, forankret ved

  • Københavns Universitet (KU), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Aalborg Universitshospital (AAUH), Idéklinikken
  • Aarhus Universitet (AU), Institut for Biomedicin

/Oktober 2019

 

Contact person

Personal Data Protection
Close
What are you looking for?