Newsletter subscription & archive
Biopeople

Hvordan involverer vi patienter i medicinsk forskning – og hvad betyder det for forskningen?

Patienter bliver ofte involveret i udviklingen af sundhedsvæsenet og dets ydelser. Kom til seminar og hør om, hvordan det foregår, når patienter bliver involveret i medicinsk forskning og udvikling: Hvilke fordele og ulemper er der ved at involvere patienterne – og hvordan kan det gøres bedre?

When

02-03-2017

I de senere år er det blevet en del af den politiske agenda i sundhedssektoren, at patienterne skal involveres langt mere end tidligere. Det gælder også i den medicinske forskning og udvikling. Dette seminar sætter fokus på, hvilke idealer og mål der er for, hvordan man kan inddrage patienter i forskningen og udviklingen af medicinske løsninger – på tværs af offentlige og private organisationer. Desuden vil vi se på praksis i patientinvolvering og på, hvordan praksis er med til at præge den medicinske forskning.

Seminaret henvender sig til forskere og praktikere, der arbejder med patientinddragelse i forskning. Nogle af de centrale spørgsmål, der bliver belyst på seminaret, er:

• Hvordan er patientinvolvering operationaliseret i medicinsk forskning og udvikling i Danmark?

• Hvordan prioriteres det, og hvad er der af guidelines og regelsæt?

• Hvilken rolle indtager og tildeles patienterne i involveringen?

• Hvordan påvirker det organisationen, at patienterne bliver inddraget – ud over at de påvirker udviklingen af det enkelte produkt?

• Hvad er potentialer og ulemper ved patientinvolvering for patienter, forskere, policy-udviklere, myndigheder, marketing osv.?

• Hvilke erfaringer er relevante i en dansk kontekst?

Program:

9.15-9.50 Registrering (programmet indtil frokost vil foregå på engelsk)

9.50-10.00 Velkomst ved Biopeople og KORA

10.00-12.30 Keynote Session og debat:

• Zoë Gray, Director i Britiske Involve

• Steffen Thirstrup, Director, NDA Advisory Services, tidligere Lægemiddelstyrelsen

• Jens Heisterberg, Vice President, Regulatory Intelligence, Novo Nordisk.

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.45 Erfaringer fra medicinalindustri og patientorganisationer

• Morten Freil, direktør i Danske Patienter

• Panel af medicinalvirksomheder

• Erfaringer fra patienter og patientorganisationer

14.45-15.00 Pause

15.00-16.00 Opsamling:

• Prof. Dr. Med. Mogens Hørder: Hvad er forskningserfaringerne med patientinvolvering - hvor står vi i Danmark?

• Debat med salen

Seminaret er arrangeret i et samarbejde mellem de tre innovationsnetværk BRANDBASE, Biopeople og InfinIT, og GTS-instituttet Bioneer under bevillingen ”Biomarkører somspirende vækstområde i Danamrk” finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

CloseClose
What are you looking for?
By using this website, you agree to the use of cookies to give you the best user experience.
Find additional information at Cookies
Ok