Newsletter subscription & archive

Biopeople Network Members

Biopeople is a national partnership with universities, hospitals, research organisations, the Danish Medicines Agency and three industry associations.

We catalyze new relations between our partners and companies.

Danish bio- and life science companies are encouraged to join us as Biopeople Network Members.      

Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

Innovationsnetværkene videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database.

InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner
(f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål.

Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettestil innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Join us
Close
What are you looking for?
By using this website, you agree to the use of cookies to give you the best user experience.
Find additional information at Cookies
Ok