Newsletter subscription & archive
Det første internationale symposium for unge forskere i Regulatory Science var en stor succes....
Det første internationale symposium for unge forskere i Regulatory Science var en stor succes. Deltagerne fra Holland (Utrecht og Maastricht), Danmark og Japan var samlet i Mærsk-tårnet.

Internationalt uddannelsessamarbejde inden for regulering af medicin

20-03-2018

Den 27. februar 2018 arrangerede Biopeople og Copenhagen Centre for Regulatory Science en international workshop for mere end 25 unge forskere fra hollandske universiteter, det japanske Gifu Pharmaceutical University og København. De bedste forslag til forskningstemaer fik præmier.

”Vi er glade for at byde velkommen til workshoppen til både nye og seniorforskere fra Holland, Japan og Danmark med rig mulighed for netværk og kollektiv læring på tværs af disciplinære og kulturelle forskelle”, sagde Marieke De Bruin, professor og direktør ved Copenhagen Centre for Regulatory Science (CORS), Københavns Universitet.

Fra CORS’s videnskabelige rådgivningskomité deltog endvidere Merete Schmiegelow, Honorary Ambassador in Regulatory Science ved Københavns Universitet, og Per Spindler, direktør i Biopeople, der er partner i CORS.

Pitches og diplomer

De studerendes forskningsprojekter blev først præsenteret i 3-minutters pitches, en yderst effektiv metode til at få et overblik over forskelligheden og mulige samarbejdsområder mellem de studerende.

Herefter blev nationaliteterne fordelt på arbejdsgrupper, og forskerne blev bedt om at foreslå, diskutere og udvikle fremtidige forskningstemaer inden for ”regulatory science” med krav om et globalt og tværkulturelt perspektiv.

De studerende præsenterede fire temaer for forskningsindsatser – og der blev uddelt diplomer for de bedste forslag.

  • Produktinformation – med udgangspunkt i forskelle på den information der præsenteres (Japan, Holland, Danmark), og hvordan denne information kommunikeres til læger og patienter.
  • Gen og celle-baseret terapi – muligheder for harmonisering af forskelle inden for lægemiddelovervågning og risikostyring mellem regioner. Evt. anvendelse af biomarkører til monitorering af bivirkninger efter godkendelse af nye produkter.
  • Forskellige roller blandt sundhedspersonale i vaccinationskampagner, som fx HCP. Herunder fx hvordan bivirkninger opsamles og rapporteres. Deling af god praksis mellem Japan, Holland og Danmark.
  • Subjektive endpoints i evaluering af sikkerhed og effekt. Fx anvendelse af subjektive skalaer i hovedpineforskning. Betydning for design og statistisk styrke i kliniske forsøg og nødvendigheden af tværfagligt samarbejde.

Japansk universitet: Gifu Pharmaceutical University

Gifu Pharmaceutical University er et offentligt universitet i den japanske by Gifu etableret først i 1932 som et en farmaceutisk højskole (Gifu College of Pharmacy) og siden fra 1948 universitet. Universitetet udbyder bl.a. sammen med de japanske lægemiddelmyndigheder, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), postgraduate uddannelsesprogrammer.

Den japanske delegation blev anført af professor Katsura Tsukamoto, fra Gifu Pharmaceutical University’s enhed for Global Regulatory Science (GRS).

”Samarbejdet med det japanske universitet og konkrete aktiviteter som denne styrker den danske satsning internationalt inden for regulatory science. Samtidig giver det de udenlandske gæster en unik oplevelse, hvor de aldrig vil glemme Danmark for vores gæstfrihed, og sandsynligheden for, at vi får etableret livslangt internationalt samarbejde er fuglen på taget, der er fløjet til hånden”, siger Per Spindler fra Biopeople.

Ref.:

Gifu Pharmaceutical University: http://gpu-grs.wixsite.com/gpu-grs/blog/date/2018-03

CORS, University of Copenhagen: http://pharmacy.ku.dk/research/cors/news/cors-hosted-an-international-symposium-for-young-researchers-in-regulatory-science/

CloseClose
What are you looking for?