Biomarkører som spirende vækstområde i Danmark og resten af Europa

ET SPIRENDE VÆKSTOMRÅDE...

Danmark og resten af Europa skal fremover i høj grad leve af nye vækstområder, der opstår i krydsfeltet mellem eksisterende teknologier og sektorer.

Guld-klyngen Biopeople, Innovationsnetværk for Biosundhed, arbejder allerede inden for bioteknologi, farma og personlig medicin. Det er imidlertid nødvendigt at se på tværs af danske netværk for at få etableret nyskabende samarbejdskonstellationer og værdikæder på tværs af sektorer og teknologier, som kan føre til realisering af det spirende vækstpotentiale. Derfor støtter Styrelsen for Forskning og Innovation Biopeople, InfinIT, Brandbase og GTS virksomheden Bioneer A/S til at etablere konkrete samarbejdsprojekter på tværs af netværk med specifikt fokus på at opdyrke biomarkører som et spirende vækstområde i Danmark.

Med 3,6 mio. kr. i statsstøtte fra 2015 er inititativets totalbudget 7,6 mio. kr.

HVAD VI VIL...

Biomarkører som spirende vækstområde har som overordnet mål at skabe bedre mulighed for sygdomsforebyggelse, diagnosticering og behandling ved at facilitere et tværfagligt samarbejde omkring identifikation, validering og brug af biomarkører til klinisk anvendelse. Vi vil på bagrund af de hidtidige opsamlede erfaringer videreudvikle nye ideer til at understøtte tværdiciplinære netværksaktiviteter med henblik på at yderligere konsolidere samarbejdet mellem fagområderne Informations og kommunikations teknologi (IKT), klinisk forskning og udvikling med individet/patienten i centrum.

I sammenhæng med Det danske Biomarkørnetværk vil initiativet

 • styrke netværk og F&U samarbejder mellem danske aktører og virksomheder inden for biomarkørområdet
 • etablere en platform for diskussion og videndeling inden for biomarkører igennem afholdelse af workshops
 • etablere en platform, der kan samle de forskellige fagområder relateret til udvikling af biomarkører
 • fremme forsknings- og udviklingssamarbejdet mellem aktørerne inden for biomarkører
 • lette bibringelsen af nye biomarkører, diagnostiske tests og redskaber til den kliniske anvendelse i sundhedsvæsenet

ETABLERING AF UNIK INFRASTRUKTUR...

Vi er undervejs med en kortlægning af aktører, netværk og teknologier i udvikling af biomarkører inden for autoimmune sygdomme. Fokus er på sundhedsprofessionelle, myndigheder, patientorganisationer, virksomheder m.fl., og målet er at etablere en ”ramme for biomarkørudvikling i Danmark” som fremadrettet kan inspirere som model for hvordan infrastrukturen til fremtidig udvikling af biomarkører i Danmark kan se ud. Vi afholder pt. interviews og spørgsmålsrunder med henblik på en samlet fremlæggelse i en hvidbog.

I forbindelse med udarbejdelse af hvidbog vil inititaivet aktivt arbejde for dannelse af et større offentlig / privat samarbejde (konsortium) om etablering af et ”Biomarkør valideringscenter”.

VI KOMPLEMENTERER REGERINGENS STRATEGIER INDEN FOR PERSONLIG MEDICIN...

Indsatsen komplementere regeringens og danske fondes øvrige satsninger inden for personlig medicin, herunder fx biobankerne, Det Nationale Genom Center, NEXT / tidlige kliniske forsøg og nye satsninger inden for lægemiddelforskning- og udvikling. En del-aktivitet der skal lede op til formuleringen af denne satsning er afholdelse af workshops, hvor akademiske miljøer, tek-opstarter/SMV’er og farmavirksomheder arbejder på tværs med nogle givne biomarkørtemaer.

"Den individuelle behandling med personlig medicin er stadig i sin vorden, men med øget forståelse af sygdomsprocesser, vil behandlingsbeslutninger blive baseret på biomarkører, herunder genetiske og billeddiagnostiske markører, markører for symptomer eller livsstil og andre nyfundne effektive markører." (FORSK2025)

Nøglepersoner

Jane Nøhr, Cluster Manager, Biopeople (formand for styregruppe) (jane.noehr@biopeople.ku.dk)

Birgitte Ramsø Thomsen, Communications Manager, Biopeople (birgitte.ramsoe@biopeople.ku.dk)

 • Kim Holmstrøm, R&D Manager, Bioneer A/S (kho@bioneer.com)
 • Jan Madsen, Sektionsleder og Vicedirektør, DTU (InfinIT - Innovationsnetværk for IT) (jama@dtu.dk)
 • Dorthe Brogaard Kristensen, Lektor, SDU (BRANDBASE - et netværk af erhvervsfolk, forskere og andre inden for brands og branding) (dbk@sam.sdu.dk)

Konsulent og rådgiver for "biomarkører som spirende vækstområde i Danmark"

 • Peter Olesen, Direktør, ActiFoods ApS.

Rådgivningspanel:

 • Jan Trøst Jørgensen, Direktør, Dx-Rx Institute
 • Jens Leander Johansen, Sr Medical Liaison Manager, Biogen Idec
 • Jens Jakobsen, Digital Projekt Manager, Daman

Udvalgte arrangementer med præsentation af resultater fra biomarkør satsningen

International Conference on Perspectives in Precision Medicine - Copenhagen
International Conference on Perspectives in Precision Medicine - Copenhagen 28-02-2018 - 11:00 - 01-03-2018 - 13:15
National and international delegates from companies, research institutions and the Health Sector will meet, share knowledge, form new projects and...
Nordic Precision Medicine Forum - Copenhagen
Nordic Precision Medicine Forum - Copenhagen 20-03-2018 - 21-03-2018
The Nordic Precision Medicine Forum will bring together all of the key stakeholders from across the Nordic region to discuss the latest developments...
The role of patients in clinical research - Folkemødet/The People's Political Festival 2018 - Allinge
The role of patients in clinical research - Folkemødet/The People's Political Festival 2018 - Allinge 14-06-2018 - 14-06-2018
What is the place of patients in the development of new medicines? And who decides? Join Biopeople who coorganises this debate on Friday 15 June.
High Tech Summit Copenhagen 2018
High Tech Summit Copenhagen 2018 10-10-2018 - 11-10-2018
The High Tech Summit is a trade fair and conference of DTU. The event showcases the newest leading technologies and shows you how to start using and...
Meet up at the Bioagora 2018
Meet up at the Bioagora 2018 27-11-2018
Meet up at the Bioagora. Express your interest in exhibition at the Bioagora 2018 - registration is open.
Biomarkers
Biomarkers
Biomarkers
Biomarkers

Partnere

Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Close
What are you looking for?
This site uses the functionality that older versions of Internet Explorer does not support. You should therefore switch or upgrade your browser.