Newsletter subscription & archive
Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

Biopeople og øvrige innovationsnetværk videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnoavtionDanmark-database. InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Contact Information

Biopeople

Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen

Universitetsparken 2
DK-2100 Copenhagen
Denmark

Email: info@biopeople.ku.dk
EAN: 5790000279203
VAT: 29979812

Contact
Contact
Close
What are you looking for?
By using this website, you agree to the use of cookies to give you the best user experience.
Find additional information at Cookies
Ok