Newsletter subscription & archive

Fertilitet er område i vækst for dansk life science

27-09-2018

Written byJane Nøhr

Danskernes evne til at lave børn er i bund og ufrivillig barnløshed er et stigende problem i Danmark. Forskning og life science virksomheder i Danmark giver nye bud på behandlinger, diagnostik og monitorering. Hør mere på Biopeoples High Tea om fertilitet d. 18. december.

Bragt i Life Science Magasinet 3/2018. Obs: Ny dato for Biopeoples arrangement om fertilitet.

Der fødes færre og færre børn i Danmark, og en større og større andel af de børn, der fødes, er undfanget på en fertilitetsklinik. Andelen af nyfødte, der var et resultat af en fertilitetsbehandling har været stigende gennem de seneste 20 år. I 2017 var ca. ti procent af de nyfødte børn i Danmark et resultat af forskellige fertilitetsbehandlinger. Udviklingen skyldes dels, at moderne fertilitetsbehandlinger som fx IVF- og ICSI-metoderne er blevet en mulighed, men afspejler samtidig, at der i dagens Danmark er et stigende behov for hjælp til at få de børn, som man ønsker sig.

Der kan være mange årsager til ufrivillig barnløshed. Undersøgelser viser at i ca. en tredjedel af tilfældene skyldes barnløsheden et problem hos kvinden – det kan dreje sig om manglende ægløsning, beskadigede æggeledere eller andre sygdomme i underlivet som fx endometriose.

Tilsvarende er det i ca. en tredjedel af tilfældene et problem hos manden, hvor det oftest er nedsat sædkvalitet, der er synderen. Den danske sædkvalitet er sammen med den norske og tyske den dårligste i Europa.

Mindre end 25 % har en optimal sædkvalitet og 15 % af de undersøgte danske mænd har en sædkvalitet, der er så dårlig, at de vil have svært ved at gøre en kvinde gravid uden en samtidig fertilitetsbehandling. Man ved endnu ikke, hvorfor den danske sædkvalitet er så dårlig. Men miljøfaktorer, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer og livsstilsændringer, er under mistanke som medvirkende faktorer til den stærkt faldende sædkvalitet hos de danske mænd.

I de resterende tilfælde skyldes den ufrivillige barnløshed enten problemer hos begge parter eller en ukendt årsag.

Lav fertilitet er folkesygdom og samfundsproblem
Der kan heldigvis gøres meget for at hjælpe ufrivilligt barnløse. Tal fra Danmarks Fertilitetsselskab viser, at der i 2017 blev foretaget omkring 40.000 fertilitetsbehandlinger (IVF, ICSI og insemination) i Danmark, og at disse behandlinger resulterede i omkring 6.000 levendefødte børn. I gennemsnit er resultatet dermed at kun lidt over hver tiende fertilitetsbehandling resulterer i et barn.

Forgæves fertilitetsbehandlinger er en stor psykisk belastning for de involverede par, men den lave succesrate i fertilitetsbehandlingerne sætter også et i forvejen belastet offentligt sundhedssystem under pres.

Barnløshed er ydermere et tabuiseret problem i samfundet. Mange involverede par føler stor sorg, og nogle føler oven i sorgen også stor skyld: ”Er det fordi, jeg ikke spiser rigtigt, burde jeg motionere mere, hvad gør jeg forkert, er jeg ikke god nok?”. Det udfordrer den mentale sundhed og kan føre til yderligere stigning i stressniveau og psykiske lidelser som depression og angst. Og udover det, har en ufrivilligt dalende fødselsrate også demografiske konsekvenser.

Fertilitet er dermed ikke kun en privat problem, men et samfundsmæssigt anliggende, der har store konsekvenser, også økonomiske.

Det er derfor vigtigt, at vi bryder tabuet og begynder at tale om det, for at vi kan finde løsninger og behandlinger. Problemet rammer så mange mennesker, at barnløshed må betragtes som en decideret folkesygdom, og derfor forskes der også intensivt i forskellige behandlingsmuligheder, både i offentligt og privat regi.

Nye virksomheder har nye bud
Både større, men også flere mindre danske virksomheder inden for life science arbejder med forskellige bud på at styrke fertiliteten – målrettet både kvinder og mænd.

Forskning har indikeret, at kombinationer af vitamin- og mineraltilskud til kvinder ser ud til afhjælpe barnløshed hos nogle af de kvinder, hvor man ikke har været i stand til at finde anden underliggende årsag. Firmaet La Roar Lifescience er et nystartet dansk firma, der i samarbejde med forskere fra både Københavns Universitet, Rigshospitalet og udlandet arbejder på at udvikle nye kombinationspræparater målrettet kvinder, der ønsker at blive gravide.

Det danske firma ExSeed har udviklet et produkt, som ved hjælp af en smartphone i brugerens hjem måler sædkvalitet og rådgiver om livsstilsændringer, baseret på ny teknologi inden for optik og billed- og databehandling og den nyeste forskning inden for fertilitet. Produktet bliver ved lancering et af de eneste på markedet, som henvender sig til mænd og giver dem mulighed for at være proaktive. ExSeed samarbejder med bl.a. forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet om at designe og validere livsstilsprogrammet.

Har du lyst til at høre mere om både den nyeste forskning inden for fertilitet og om nogle af de innovative nye virksomheder, der beskæftiger sig med fertilitetsproblemer, så kom til Biopeoples arrangement High Tea 18. december i Mærsk-tårnet, hvor der er oplæg af bl.a Kathrine Birch Petersen (overlæge ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Region Sjælland), Tine Stampe (CEO i La Roar) og Emil Andersen (CSO og medstifter af ExSeed).

Læs mere om High Tea om fertilitet her

ENGLISH SUMMARY. There are obvious medical unmet needs in fertility and health. Biopeople focuses on how industry and hospital-industry collaborations work together to solve the cahllenges and jointlyu bring new products and services to patients and people in need. We introduce the "High Tea" meeting concept in the Maersk Tower of University of Copenhagen. Come join us!

Close
What are you looking for?